שאלה:

האם האלומיניום ממנו עשוי הסיר קיים גם בשכבה הפנימית שלו או שהוא מצופה בחומר נוסף? אני שואלת כיוון שקיבלתי סירפופ במתנה אך אני מודעת לסכנות שבבישול בכלי העשוי מאלומיניום. 

הילה

תשובה:

הסיר עשוי מאלומניום.

ממה שחקרתי את צודקת ישנה השערה שיש קשר בין אלומניום למחלת אלדצהיימר. האתר המוקדש למחלה  http://www.alz.co.il/?p=552 שולל זאת וסובר כך שלא ניתן להצהיר באופן חד משמעי כל הצהרה לגבי תפקיד אלומיניום כגורם למחלה. 

בכל מקרה ממה שאני יודע לא הוכח שזה מגיע מבישול בכלי אלומניום. חלק מהחברות סירים הטובות בעולם  (http://store.calphalon.com/search/aluminum) משתמשות בכלי אלומניום בשל התכונות של מעבר החום המהיר.

בנוסף לכך בישול בסיר הוא מאוד מהיר ( דקה וחצי) וקרוב לוודאי שאת מירב האלומניום שהגוף שלנו סופג הוא באמצעות שתיית מים  או מזונות אחרים המכילים אלומניום

להלן מסמך של ארגון הבריאות העולמי בנושא אלומניום (מאוד מעניין) :

http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/chemicals/en/aluminium.pdf

 

Food
Aluminium is present in foods naturally or from the use of aluminium-containing food
additives. The use of aluminium cookware, utensils, and wrappings can increase the amount
of aluminium in food; however, the magnitude of this increase is generally not of practical
importance. Foods naturally high in aluminium include potatoes, spinach, and tea. Processed
dairy products, flour, and infant formula may be high in aluminium if they contain
aluminium-based food additives (FAO/WHO, 1989; Pennington & Schoen, 1995; WHO,
1997).
Adult dietary intakes of aluminium (mg/day) have been reported in several countries:
Australia (1.9–2.4), Finland (6.7), Germany (8–11), Japan (4.5), Netherlands (3.1), Sweden
(13), Switzerland (4.4), United Kingdom (3.9), and USA (7.1–8.2). Intake of children 5–8
years old was 0.8 mg/day in Germany and 6.5 mg/day in the USA. Infant intakes of
aluminium in Canada, the United Kingdom, and the USA ranged from 0.03 to 0.7 mg/day

המשך קריאה

המילה באנגלית Corn  התייחסה ביימי קדם לדגן או שעורה. באנגליה, "Corn" היה חיטה, ובסקוטלנד ואירלנד המילה התייחסה לשיבולת שועל.

הפופקורן העתיק ביותר שנמצא אי פעם התגלה במערת בת בניו מקסיקו בשנת 1948 ותיארוכו הוא של לפני כ -4,000 שנים.
ישנם עדויות של טכסים מהמאה ה -16 שכללו פופקורן.


בשנת 1519, הפופקורן נחשף לראשונה לעולם המודרני לעיני המרקיז הרנן קורטס. כשפלש למקסיקו ובא במגע עם האצטקים. 

בשנת  1650 קובו הספרדי כותב  "הם קלו סוג מסוים של תירס עד שהוא מתפוצץ. הם קוראים לזה pisancalla, והם משתמשים בו כממתק."

במאה ה-19 הכניסה מאסיבית של המחרשה בשדות ארה"ב הובילה לשתילה הנרחבת של תירס בארצות הברית.

בעברית נקרא הפופקורן: 

1. פִּצְפּוּצֵי תִּירָס
2. תירס קלוי
3. תִּירְסָּה

 

המשך קריאה

בְּנֵי יֶפֶת גֹּמֶר וּמָגוֹג וּמָדַי וְיָוָן וְתֻבָל וּמֶשֶׁךְ וְתִירָס (בראשית י ב)
אף שיצא מגבולות אמריקה רק לפני כ-500 שנה – הספיק התירס לכבוש את העולם, ולהפוך לגידול החקלאי הנפוץ ביותר, עוד לפני החיטה והאורז (כך מדווח ארגון המזון של האו"ם). השם תירס מופיע בתנ"ך פעמיים בלבד – בפרשתנו וברשימת הייחוס המקבילה בפתח ספר דברי הימים. איך הגיע שמו של השביעי בבני יפת אל הדגן הצהוב?

במדרשי חז"ל ובתרגומים הארמיים נעשה ניסיון לזהות את שמות צאצאי נוח עם העמים שהשתלשלו מהם. התרגום הארצישראלי הקדום הנקרא ניאופיטי (על שם המנזר שבו נשמר כתב ידו) מביא את שמות בני יפת כצורתם בעברית, ומוסיף: "ושם אפרוכיותהון [= מדינותיהם, על פי היוונית] - אפריקי וגרמניה ומדי ומקדוניא וביתניא ומוסייא ותרקא". אם ננסה לקרב את השמות לשמות המוכרים לנו - גומר היא אפריקה, מגוג היא גרמניה, יוון היא מקדוניה, ותירס היא תורכיה (ולא ניכנס כאן לבירורים הגיאוגרפיים וההיסטוריים המדויקים שנתחבטו בהם החוקרים).

במדרש בראשית רבה מובאת דרשה דומה, אך בנוגע לתירס נחלקו שם התנאים: "'בני יפת גומר ומגוג...' - אמר רבי שמואל בר אמי: [גומר] זו אפריקה, ו[מגוג היא] גירמניא... תירס - רבי סימון אמר זו פרס, רבנן אמרי תורקי". הרב דון יצחק אברבנאל, בספרו 'ישועות משיחו', מציע לאחד את שתי הדעות: "והיותר מתיישב שתירס הוא פרס והוא טורקאש, כי כך היא הקבלה ביניהם [= בין התורכים] שהם מבני פרס".

240 גרעינים במגדל

ואיך כל זה קשור לַתירס? הדגן שהתגלה לאחר נחיתת קולומבוס ואנשיו באמריקה המרכזית עשה את דרכו לספרד, ומאוחר יותר לאיטליה ולתורכיה. כיוון שהגיע לשאר מדינות אירופה מתורכיה נקרא הוא בשם "חיטה תורכית", או "חיטי תורכיה", וביידיש – "טירקישע וייצן". בספר הטבע 'ראשית לימודים' שכתב המשכיל ברוך לינדא (נדפס לראשונה בברלין בשנת 1789) נסקרים מיני הצמחים והירקות העיקריים, לצד מיני החיות, תופעות מזג האוויר ועוד. ערך מיוחד מוקדש לתירס, וכך נאמר בו: "חטי טורקיא - הוא מין תבואה אשר זרעונים שלו המה ממראה צהוב עגול... כל צמח ממנו יש לו שלוש מגדלים, ובכל מגדל או שבולת יהיו מאתיים וארבעים זרעונים מדובקים...".

השם הרגיל שבו קראו היהודים לתורכיה בדורות עָבָרוּ היה תוגרמה, על פי שמו של נכד יפת המוזכר גם הוא בפרשתנו (כנראה בשל הדמיון הצלילי המסוים שבין תורכיה ותוגרמה). כך למשל פוסק בעל השולחן ערוך, ר' יוסף קארו (שחי רוב ימיו תחת עולו של השלטון העות'מני, בתורכיה ובצפת): "נהגו בכל מלכות ארץ ישראל ומצרים ותוגרמא שלא לחוש לסבלונות, זולתי בקוסטנטינה [קוסטנטינה היא קושטא היא איסטנבול של ימינו; סבלונות הם מתנות ששולח החתן לארוסתו קודם הקידושין]". לעתים גם קיצרו וקראו לתורכיה "תוֹגר", כשם התואר הרגיל לאיש תורכי (ולאשתו של התוגר קראו תוגרמית. כך למשל כותב ר' יוסף קארו בתשובה על התרת עגונה: "...כל זה דיברה התוגרמית בשם התוגר").

אף התירס – כשם שנקרא חיטי תורכיה כך נקרא גם חיטי תוגרמה. בתשובה שכתב ר' משה סופר בשנת תקע"ז (1817), הוא מתיר לעניים שאינם משיגים קמח חיטים לאפות מצות מקמח תירס בפסח, ובין דבריו כותב שאין להתחשב בשם 'חיטה' שבו נקרא התירס, שהרי חיטה היא מאכל בסיסי לאדם, בעוד "ידוע שאין ראוי לומר כן על חטים התוגרמים האלו, שעיקרם להלעטת האווזות ותרנגולים ומעט מדינות שיאכלום בני אדם אפילו בשני בצורות ודוחק גדול" (ומכאן ראיה שהקורנפלקס טרם הומצא בימיו).

כשם שאמרו "חיטי תוגרמה", כך אמרו "חיטי תירס" על פי הזיהוי שהובא לעיל בין תורכיה לתירס. בעל 'ערוך השולחן', הרב יחיאל מיכל אפשטיין, מביא בהלכותיו את גזרת האיסור על קטניות בפסח, ואחד הנימוקים הוא "כיון שראוי לעשות ממיני קטניות עיסה, כמו כמה מדינות שאוכלין במקום לחם הני חיטי תירס, לא יחלקו ההמון בין עיסה לעיסה".

אף בארץ ישראל נקרא כך התירס, כפי שיכול להעיד מכתב שכתבה להוריה נעמי שפירא מקבוצת כנרת בשנת 1912, ובו היא מתארת חגיגה שנערכה בכ' בתמוז, יום הזיכרון להרצל: "מסג'רה יצאנו בשש עגלות עם דגלים עבריים ותורקים, בשעה חמש בבוקר. הטבע היה יפה ממעל כל בקורת וכך הגענו במשך שתי שעות לכנרת בשירים ומחיאות כפיים... התערוכה הייתה יפה למדי וגם מזנון טוב היה מסודר ובזול, הראו כל מיני ירקות תוצאות מהמושבות והחוות וכל איכר ופועל שהצטיין מסרו לו תעודה. היו כל מיני שעועית, אפונים, סלק, חטי תירס, דלועים, קישועים, בנדורה, מלפפונים, תבואה, חיטה - והכל בסדר יפה...".

כחלוף שנים לא רבות נשמטה הקידומת של חיטי התירס, והתירס קנה לו את שמו העכשווי (ואגב, על פי האמור יש לומר תירס, במלרע. אמנם, יש מקִלים לומר תירס במלעיל בעת קריאת המשפט המפורסם "בים בם בם תירס חם", כדי לשמור על המשקל).

הינדיק או טורקי

נאמר עוד מילה על שמו האנגלי של התירס: אם תבקשו מהמוכר בארץ דוברת אנגלית חבילה של corn – התוצאה תהיה תלויה בשאלה באיזו ארץ אתם נמצאים. בארה"ב תקבלו אמנם תירס, אך באנגליה ייתכן שתקבלו חיטה, ובסקוטלנד ובאירלנד שיבולת שועל. המילה corn בעיקרה היא דגן. התירס נקרא בארה"ב בתחילה indian corn, היינו דגן הודי, וגם שם נשמטה עם השנים הקידומת, ונשאר ה-corn לבדו.

איך קרה שבאירופה נקרא התירס על שם תורכיה, ואילו בארה"ב על שם הודו? התשובה קשורה לנתיבי הסחר העקלקלים שנהגו בעבר, ולזיהויה הראשוני של אמריקה כהודו. מעניין להשוות זאת לשמו של תרנגול ההודו, שבו ניכרת תופעה הפוכה – באירופה הוא זכה לשם 'הינדיק', כידוע מסיפורי ר' נחמן, בעוד האמריקנים חוגגים את 'חג ההודיה' שלהם דווקא באכילת 'טורקי'.
*המאמר התפרסם במוסף 'שבת' של מקור ראשון, במסגרת טור העוסק במילה מפרשת השבוע.

מפורסם ברשות המחבר

ליצירת קשר עם המחבר: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

המשך קריאה

מתכון למתקדמים. הנאה צרופה

סוג מתכון: חטיפים
מנות: 2-4
מרכיבים
1 כף שמרים
⅛ כפית אבקה שום
⅛ כפית אבקה בצל
⅛ כפית כמון
⅛ כפית פפריקה
⅛ כפית צ'ילי גרוס (להתחיל עם קמצוץ)
¼ כפית מלח (אפשר להוסיף בסוף)
הוראות
מכניסים את כל המרכיבים למטחנה וטוחנים במשך מספר שניות  עד שיהפכו לאבקה אחידה.
מפזרים על 6-8 כוסות פופקורן שהוכנו עם שמן קנולה או שמן בטעם חמאה.

בתאבון.

 

מקור: http://www.frugalfreebiesanddeals.com/cheesy-taco-popcorn/

 

המשך קריאה

לפי מחקר של אוניברסיטת סקרנטון המוניטין של פופקורן כחטיף מזון בריא עלה לאחרונה בכמה דרגות כאשר מדענים דיווחו לאחרונה כי הוא מכיל יותר חומרים נוגדי החמצון בשם "פוליפנולים" מאשר פירות וירקות.

החוקרים גילו כי בקליפה של גרעיני הפופקורן -חלק שכולם שונאים בשל נטייתה להיתפס בשיניים - למעשה יש את הריכוז הגבוה ביותר של פוליפנולים וסיבים תזונתיים. " מגיעות לקליפות האלה יותר כבוד " אומר ד"ר ג'ו וינסון "הם ממש גושי זהב תזונתיים".

המשך קריאה

sirpop פופקורן

 

סירפופ - סיר פופקורן 

 120 ש"ח - איסוף עצמי ממודיעין

קנה עכשיו

145 ש"ח - בדואר רשום

קנה עכשיו

180 ש"ח - בדואר שליחים  

קנה עכשיו

ppהרכישה מאובטחת באמצעות  


 

מכירות ישירות, וועדי עובדים, ורכזי 

רכישות קבוצתיות מוזמנים ליצור קשר.

נשמח לסייע לאנשים עם מוגבלויות לרכישה באמצעות הטלפון.

 08-9701090